Helping Hands

 הברט HEBRET ሕብረት

אז מה אנחנו בעצם עושים?

סיפור אחד קטן יכול ללדת שינוי

 למה צריך אותנו בכלל?

אתם נכנסים למשרד ממשלתי. הגעתם רק בשביל להגיש מסמך אחד. אתם לא בטוחים איך למלא אותו, או למי בכלל להגיש אותו…

אתם נזקקים לטיפול רפואי יקר. מנסים להבין אם יש לכם דרך לקבל את הטיפול או מימון לטיפול דרך המדינה, אבל אפילו לאתר את מספר הטלפון הנכון לפניה ראשונית אתם לא מצליחים.
 

כולנו מכירים את התחושה של האזרח הקטן אל מול המערכת הבירוקרטית המסועפת של המדינה. כל אחד מאיתנו היה במצבים דומים...לפעמים אפילו על סף דמעות…

אבל איך אפשר לצלוח את החוויה הזו בהעדר שליטה
בשפה העברית ופער תרבותי?

התשובה היא בקלות: כל שאנחנו זקוקים הוא מערך מתנדבים שיכול לעזור בתהליך מיצוי הזכויות בקרב אלו מהקהילה הזקוקים לשירות זה.

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם "

מהטמה גנדי