האם מפרטת על כיצד תנועת הברט הצילה את בנה.

ישואס מספר על הקמת "הברט": הסיבות, החזון והמהות של התנועה.